Eddigi látogatók
száma:

45324
Pányok nyáron
Pányok télen

 

 
 

Friss Hírek

Átadás előtt a külterületi út
2018. november 20.

Kissé furcsán is hangozhat: külterületi út. Mintha senki földje lenne. Pedig ez az út is nagyon szorosan kötődik Pányokhoz.
Ott van a pányoki erdők és a pányoki szántóföldek találkozási határán, útban Telkibánya felé.
Ez a csodálatos fekvés teszi - nekünk pányokiaknak - életünk részévé ebben a kis emberközeli tájban.
Az út sokaknak vezet valamilyen célhoz. Célhoz talál az erdőt, a szántóföldet művelő-gondozó ember, célhoz talál a vadat vizslató vadász, de célt talál a településeink között bolyongó turista is.
Gyönyörű kilátás tárul elénk a Hernád völgyére, a szomszédos Szlovákiára.
Láthatjuk a kassai dóm tetőjének aranyos csillogását. A másik irányban a telkibányai hegyek domborulata ejt csodálatba.A beruházás forrásai: Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, az állami költségvetés és Pányok község költségvetési forrása.
A kivitelezést Mizsik László vállalkozása végezte, aki a térség szülöttjeként több sikeres beruházást valósított meg Abaújban.
Bár a műszaki átadás előttünk van, mégis mondhatom, hogy színvonalas termék született.
Pányok, 2018. november 19.

Dr. Sivák József
polgármester

EGY ÚJABB ELISMERÉS PÁNYOKNAK
2018 .november 17.

A képekre kattintva az oklevelek nagyobban is letölthetők*jpg

A Virágos Magyarországért mozgalom 2018. november 16-án tartotta ez évi és egyben jubileumi 25. díjkiosztó gálaünnepségét Nagykőrösön. Nagy megtiszteltetés településünk számára, hogy az elmúlt évi Arany Rózsa Díj után az idén újabb országos elismerést kaptunk. Az ünnepség keretében adták át Pányoknak a

Magyar Turisztikai Ügynökség oklevelét és a
Magyar Díszkertészek Szövetségének oklevelét.

A díjátadón tartott méltatásban elismerték Pányok eredményes törekvéseit a települési környezet védelmében és szépítésében, a község virágosításában. A díjátadón a települést Sivák József polgármester és Baranyai Tiborné jegyző képviselte.
Köszönjük mindazok támogatását és munkáját, akik hozzájárultak ehhez a sikerhez és ezen keresztül kis falunk országos ismertségének növeléséhez.
Pányok, 2018. november 17.

Dr. Sivák József
polgármester

Külterületi útfelújítás Pányokon
2018. november 14.

A képre kattintva a dokumentum nagyobban is letölthető!

A pányoki iskolánk a szívünkben él
2018. július 29.

Egykori iskolások megtisztelő jelenlétében ünnepelte Pányok község újabb fejlesztésének eredményét. Megújult az iskolaépület, ami újabb jelképe annak az önkormányzati törekvésnek, hogy Pányok él, a településnek van jövője.
A korábban közzétett ismertetőnk szerint a felújított épület szolgálni fogja a közösségi együttlétet, visszahozza a falusi téli esték hangulatát, segíteni fogja a szociális ellátási feladatokat is. Emellett a korábbiaknál is színvonalasabb szálláslehetőséget biztosítunk az elszármazottak, illetve az itt lakók vendégei számára.
Ezen a helyen is szeretném köszönetemet elmondani azért az együttműködésért, amit kaptam ennek a munkának a sikeres teljesítéséért. Köszönöm a képviselő testület támogatását. Illőnek tartom, hogy a honlapon is megjelenjen köszönetem Kis Erzsébet és Menyhért Barbabás támogatásáért, Menyhért Gergő cégvezetőnek és kollégáinak, hogy mindent határidőre teljesítettek. Hirdesse ez a honlap is, hogy hogy kell teljesíteni a személyes vállalást. Külön köszönet jár Baranyai Tiborné jegyző asszonynak, aki munkaköri kötelezettségét meghaladó ügyszeretettel segített és segít a további projektek megvalósításában. Köszönettel tartozom Kuzma Endre vállalkozó barátomnak, hogy mindig naprakészen tud segíteni a település érdekében.
A méltó köszönetek után nem szeretném elmulasztani azt a megjegyzést, hogy büszke vagyok ezekre az emberekre, büszke a közös eredményeinkre, és várom, hogy legyenek további támogatóim. Bízom benne, hogy lesznek ilyenek, mert az én iskolámból indult az életem és ma is bennem él. Én igazán hitelesen mondhatom, hogy Pányok a szívemben él.

Dr. Sivák József

Pányok község belterületi vízrendezése
2018. július 19.

Ajánlattételre meghívás Letölthető *pdf
Bontási Jegyzőkönyv Letölthető *pdf

Pányok község belterületi vízrendezése
2018. július 17.

Módosított felhívás 2018 07.17 Letölthető *pdf

Pányok község belterületi vízrendezése
2018. július 12.

Felhívás *pdf
Módosított felhívás 07.12 *pdf
Műszaki leírás(Letölthető*zip)
Módosított műszaki leírás 1-2018.07.12. (Letölthető*zip) 
Módosított műszaki leírás 2-2018.07.12. (Letölthető*zip)  

Pányok tovább szépül
2018. július 10.

A patakmeder felújítása után újabb örömteli fejleményről számolhatunk be a településünk infrastruktúrájának fejlesztésével kapcsolatban.
Részben pályázati forrásból, részben önkormányzati forrásból megújul a korábbi iskolaépület.
Ilyen volt....

A megújulás két dolgot takar. Egyfelől az évek óta málladozó külső homlokzatot sikerült felújítani oly módon, hogy egyúttal az épület külső szigetelést, és felújított ereszcsatornát kapott. A másik nagy változás, hogy az épületben ősztől kezdve teljeskörű központi fűtés szolgálja a kényelmet és az eddigieknél barátságosabb hangulatot.
A modernizált épület rendeltetése kettős lesz. Itt lesz a számos önkormányzati funkciót kiszolgáló „Családsegítő és szociális közösségi tér”. A másik rendeltetése az, hogy elsősorban az elszármazottaink részére biztosítani tudjunk komfortos szállást a két vendégszobában, ami immár télen is igénybe vehetővé fog válni.
Ennek az új fejlesztési eredménynek méltó köszöntésére szeretettel meghívjuk az érdeklődőket egy avatási fogadásra az iskolaépület udvarára 2018. július 28-án (szombaton) 16.00 órára.

Az önkormányzat nevében:

Dr. Sivák József polgármester
Baranyai Tiborné jegyző

Ilyen lett...

Pányok község belterületi vízrendezése
2018. július 05.

Ajánlattételi felhívás (Letölthető*pdf)
EKR Dokumentumok (Letölthető*zip) 

Külterületi útfelújítás Pányokon
2018. május 30

Ajánlattételre meghívás (Letölthető*pdf)
Bontási jegyzőkönyv(Letölthető*zip) 

Külterületi útfelújítás Pányokon
2018. május 09.

Ajánlattételi felhívás (Letölthető*pdf)
Dokumentációk (Letölthető*zip)
Műszaki leírás (Letölthető*zip)

Tisztelt Pányoki Lakótársak!
2018. május 18.

Nemsokára egy éve lesz, hogy Pányokon tartottuk az elszármazottak napját. Ennek a sokak által sikeresnek tartott találkozásnak az emlékével köszöntelek a képviselő testületünk nevében.
Bármennyire is sokan szeretnék, de ebben az évben nem tartunk hasonló találkozót. A tavaly bejelentett fejlesztési munkáink folyamatosan zajlanak és sok napi feladatot adnak a tisztségviselőknek. Mindennap láthatjátok, hogy a patakmeder egy részének felújítása befejeződött és folyik a további projektek előkészítése. Szerencsére több programunk is fut, jelen tájékoztató nem lenne alkalmas ezek részletes bemutatására. Jó szívvel ajánlom mindenkinek Pányok község honlapját (www.panyok.hu), amelyen bemutatjuk az éppen aktuális fejleményeket, eseményeket. Remélem, hogy sokan tudnak élni ezzel a lehetőséggel. A mindennapi kapcsolatban természetesen tájékoztatást adunk valamennyi programunkról. További részletek »

Találkozó a szlovák lakótársakkal
2018. május 09.

Az elmúlt évek során több, mint 15 üresen álló ingatlant vásároltak meg településünkön a szomszédos szlovákiai - elsősorban Kassa környéki – állampolgárok. Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy az új lakótársaink egyre jobban beilleszkedjenek a falu közösségébe. Ebből kiindulva rendszeresen tartunk baráti találkozót velük, amelynek keretében részben tájékoztatást adunk a település aktuális fejlesztéseiről, másrészt áttekintjük az együttműködés napi kérdéseit is.
A legutóbbi találkozót április 28-án tartottuk a Közösségi Házban, amelyen szép számmal megjelentek a meghívott lakótársak és a képviselő testület tagjai mellett jelen volt Baranyai Tiborné a Telkibánya Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője.
Tovább»

Napsütés és ünnep Pányokon
2018. március 22.

Pányokon a mai napon ünnepélyes átadási esemény volt. A Hasdát-patak medre egy szakaszának helyreállítása a kivitelező GEOSZOLG Kft. magas színvonalú munkája eredményeként befejeződött. Ez a munka az első szakasza a település teljes csapadékvíz elvezető rendszere kiépítésének.
Az átadási ünnepségen Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő kiemelte a kistelepülések kormányzati támogatásának fontosságát és utalt ennek a folyamatnak a folytatására. Dr. Sivák József polgármester a térségi polgármester kollégák jelenlétét megköszönve az együttes fejlesztésekben való közös munkára hívta fel a figyelmet.

MEGHÍVÓ
2018. március 18.

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
2018. március 05.

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET
2017. december 03.

Pányok új fénye köszönt
2017. december 13.

Pányok egyik nevezetessége a református templom.

Büszkék lehetünk, és büszkék is vagyunk rá. A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából a honlapunkon korábban már mutattunk néhány képet a templomunkról. Bízunk benne, hogy sokan látták.
Az önkormányzatunk mindent megtesz azért, hogy őrizze az egyházi emlékeket is. Ennek a tiszteletnek szeretnénk adózni azzal, hogy a templomtorony korábban megszüntetett megvilágítását visszaállítjuk és megújítjuk.
Megkülönböztetett köszönetünket fejezzük ki Igazságügyi Minisztérium Nyugdíjas Bizottsága szeretetteljes pénzbeli adományáért, amit erre a célra fordíthattunk.
Kedves egykori kollégáink a reformáció 500 éves évfordulóját tisztelve jártak kis falunkban,amiről korábban már írtunk honlapunkon.

Dr. Sivák József
polgármester
Baranyai Tiborné
jegyző

MIKULÁS ÉS ÉVZÁRÓ ÖSSZEJÖVETEL PÁNYOKON
2017. december 07.

Az elmúlt szombaton az önkormányzat képviselő testülete év végi ünnepi estre hívta meg a település lakóit. Az ünnepség első részében a polgármester adott tájékoztatót az év során végzett legfontosabb munkákról és értékelte az önkormányzat és a lakosság közötti együttműködés tapasztalatait. Elsőként azt az örömhírt osztotta meg a résztvevőkkel, hogy Pányok a Virágos Magyarországért mozgalom keretében Arany Rózsa Díj elismerésben részesült. Tájékoztatta továbbá a lakosságot a már folyamatban lévő fejlesztésekről (patakmeder felújítása, csapadékvíz elvezető pályázat állása, az iskolaépület külső renoválása) és ismertette a további környezetszépítő fejlesztési elgondolásokat (templomtorony külső megvilágítása, buszmegállók felújítása). Ugyancsak jó hírként közölte a polgármester, hogy az elnyert pályázat révén rövid időn belül a lakosok megkapják a tűzifa hozzájárulást.

Az összejővetel másik részében Titka Gitta és Nádaski Attila előadóművészek adtak műsort és varázsoltak kellemes Mikulás esti hangulatot az egybegyűlteknek. A műsorban elhangzott magyar nóták, operettslágerek és egy Elvis sláger mind-mind emlékezetesek maradnak a hallgatóság számára.
Végül az estet vendéglátás zárta. Ennek keretében került sor az önkormányzat által adományozott ajándékcsomagok átadására.

ELISMERÉS PÁNYOKNAK
2017. november 17.

A képekre kattintva a szövegek nagyobban is olvashatók!

Elismerés Pányoknak
Pányok község önkormányzata az első félévben pályázatot nyújtott be a
Virágos Magyarország Környezetszépítő Versenyben
való részvételre.
A Verseny díjkiosztó ünnepségét
2017. november 17-én Veszprémben tartották.
Nagy öröm számunkra, hogy a település
Arany Rózsa Díj
elismerésben részesült.
A díjjal az értékelő bizottság elismerte a településnek a község népességmegtartó képességének erősítéséért és a turisztikai vonzerő növeléséért végzett tevékenységét.
A díjátadón a települést Dr. Sivák József polgármester és Baranyai Tiborné jegyző képviselte.

MEGSZÉPÜL PÁNYOK
2017. október 23.

A pányoki lakosok és a Pányokot szerető elszármazottak örömére szeptemberben megkezdődött a települést átszelő Hasdát patak egy szakaszának felújítása. A fejlesztési munkák eredményeképpen megújul és környezetvédelmi szempontból biztonságossá válik a patakmeder. A falu központjában végzett munkálatok javítani fogják a településképet is.
Természetesen egy ilyen nagyléptékű munka átmeneti kényelmetlenséggel járhat mind a helyben lakók, mind az ide látogatók számára. Kérjük mindannyiuk megértését ezekért a nehézségekért annak reményében, hogy a fejlesztés várható eredménye minden bizonnyal gyorsan feledtetni fogja majd az átmeneti problémákat.

Dr. Sivák József

A reformáció napjára emlékezünk
2017. október 11.

A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából és a reformáció napjához közeledve a honlapunkon szeretnénk a kedves látogatóinknak emlékképeket adni a kis településünk meghitt hangulatú templomának néhány részletével.
Sivák József polgármester

Kedves vendégek látogattak Pányokra
2017. október 07.

Szeptember végén Pányokra látogatott az Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal Nyugdíjas Bizottságának 45 fős csoportja. A csoport három napos kiránduláson vett részt Zemplénben és Abaújban, ahol elsősorban a reformáció 500 éves évfordulójához is kapcsolódó emlékhelyeket látogatták meg (többek között Sárospatak, Kassa, Gönc, Vizsoly). A kiránduláson a csoportot Platthy Iván ny. államtitkár, a Kulturális Albizottság elnöke, valamint Torba Nándor, a Nyugdíjas Bizottság elnöke vezette.

Sárospatakon fogadta a csoportot Csomós József püspök úr és előadást tartottak részükre a Református Kollégium, valamint a Teológiai Akadémia vezető munkatársai. A pányoki látogatás során megismerkedtek az önkormányzat működésével, speciális problémáival és fejlesztési elképzeléseivel. Egy kellemes baráti ebéd mellett folytatott beszélgetés keretében szóba kerültek a kistelepülések életének általános problémái is. Az önkormányzat részéről a csoportot Sivák József polgármester, Baranyai Tiborné jegyző és Kis Erzsébet képviselő testületi tag fogadta.

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA
2017. szeptember 10.

Tisztelt Látogatónk!

A képviselő testület nevében a nyári szünet után jelentkezünk ismét. Úgy értékeltük, hogy az elszármazottak napja sikeres volt. Sajnáljuk, hogy kevés visszajelzést kaptunk az eseményről.
A korábbi bejelentésünknek megfelelően most egy új szakasz előtt állunk a kis falunk szépítésében. Szeptember 11-étől megkezdődik a patakmeder felújítása.
Ezzel kapcsolatban 2017. szeptember 12-én 9.00 órakor a Közösségi Házban közmeghallgatást tartunk.
Ez az alkalom lehetőséget ad mindannyiunk számára, hogy a település valamennyi közérdeklődésre való kérdését megbeszéljük.
Tisztelettel kéünk mindenkit a cselekvő együttműködésre.
Pányok, 2017. szeptember 9.

Dr. Sivák József
Baranyai Tiborné
polgármester
jegyző

FALUNAP - Elszármazottak Napja 2017
2017. június 10.

A pányoki önkormányzat képviselő testülete köszönetet mond mindazoknak, akik személyes jelenlétükkel megtisztelték az Elszármazottak Napja rendezvényünket. A rendezvényen is többször elhangzott egy korábban megjelent újságcikk címe, mi szerint „a pányokiakat a Pányok szeretete tartja együtt”. Ezen a napon végig érezhető volt, hogy valóban él a „Pányok szeretete” érzés.
Remélem, hogy ez az érzés nem csupán erre a kitüntetett napra szól. A köszöntő szavaimban reményemet fejeztem ki, hogy van még értelme az összefogásnak. Bízom abban, hogy az önkormányzatnak mindig lesznek partnerei mind a településen, mind az elszármazottak körében a jövőt építő szándékai megvalósításában.
A képviselő testület nevében itt is köszönetet mondok mindazoknak, akik segítettek minket a rendezvény előkészítésében és együttműködtek velünk abban, hogy a számunkra nem mindennapi esemény előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat sikeresen megoldjuk.

Dr. Sivák József
polgármester

Pányokon 2017. június 10-én tartották Pányok Község Önkormányzatának szervezésében a FALUNAPPAL egybekötött ELSZÁRMAZOTTAK NAPJÁT. Sokan hallgattak a hívó szóra, így a csodálatos szépségű földrajzi környezetben fekvő Pányok község faluközpontjában, a községháza előtti téren szép számmal foglaltak helyet a rendezvényre érkezett elszármazottak, és a jelenlegi pányokiak, valamint a meghívott vendégek.
Kállai Krisztina műsorvezető
köszöntötte a megjelenteket, és ismertette a rendezvény programját.

Ünnepi beszédett mondott: Dr. Sivák József polgármester. Köszöntötte a meghívott vendégeket: Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselőt, Tóthné Kotány Beáta Gönci Járási Hivatal vezetőjét, a hazaérkezett pányoki elszármazottakat, Pányok Községi Önkormányzat képviselő testületének tagjait, Baranyai Tiborné jegyzőnőt, Telkibánya Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait, a rendezvényen megjelent valamennyi vendéget. Beszédében kiemelte, hogy a megjelenteket Pányok szeretete tartja össze, és reményét fejezte ki, hogy e kis település tovább fog fejlődni, több sikeres pályázat megvalósításának köszönhetően. Megköszönte a település fejlesztését és a rendezvény lebonyolítását támogató, a közreműködők munkáját. Külön köszönetet mondott az Emberi Erőforrás Minisztériumának támogatásáért, melyet a „Kulturális alapellátás támogatása 1000 alatti kistelepülések számára” című program keretében kapott a település.

Köszöntőt mondott: Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, 98 ABAÚJI-ZEMPLÉNI település képviselője.
A köszöntő beszédek után hálaadó istentisztelet és aranykonfirmáció volt a templomban. Igét hirdettek:Tóth István és Tóth Viktória lelkipásztorok. Az istentiszteletet követően az Önkormányzat megvendégelt valamennyi vendéget a Közzösségi Házban. Az ebéd után kulturális műsorral szórakoztatták a vendégeket:
 • Elsőként Korányi Imréné (Julika) mondta el az elszármazottakhoz szóló saját versét.
 • Telkibányai Férfi Dalárda dalcsokrot adott elő.
 • Sátoraljaiújhelyi Bokréta Művészeti Iskola Zempléni Táncegyüttese színvonalas néptáncot mutattak be.
 • Abaújnádasdi Mandulin Együttes játszott.
 • Sontra Boglárka ismert slágereket énekelt, gitárral kísérte testvére: Sontra Ádám

A kellemes időben a hivatalos program után a találkozásuk örömére. kötetlen, baráti beszélgetéssel mulatták az időt a pányokiak.

Köszönet a rendezvény lebonyolításában közreműködőknek.

Elszármazottak Napja 2017
2017. május 30.


A rendezvényt az Emberi Erőforrás Minisztériuma támogatta a „Kulturális alapellátás támogatása 1000 alatti kistelepülések számára” című program alapján.

 

MEGHÍVÓ

Pányok Község Önkormányzata

tisztelettel és szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a
2017. június 10-én
megrendezésre kerülő
Elszármazottak Napja
találkozóra

A rendezvény programja

 • 10.00 Ünnepélyes megnyitó
 • Megnyitót mond Dr. Sivák József polgármester
 • Köszöntőt mond Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő
 • 11.00 Hálaadó istentisztelet és aranykonfirmáció a templomban
 • Igét hirdetnek Tóth István és Tóth Viktória lelkipásztorok
 • 12.30-tól Vendéglátás a Közösségi Házban
 • 14.00-tól Kulturális műsor a Polgármesteri Hivatal előtti téren

A műsor után kötetlen beszélgetés
A templomsoron ajándékvásár

Elszármazottak napja Pányokon
2017. április 06.

Megújul a patakmeder Pányokon
2017. április 21.

Településünk évek óta megoldatlan problémája a központi helyen áthaladó patakmeder egyre rosszabb állapota. A néha lezajló esőzések után a hegyek közül lezúduló áradás mindig komoly védekezési faladatott tett szükségessé. Egyidejűleg a patak partvonalán olyan sérülések alakultak ki, amelyek miatt a mellett futó útszakasz balesetveszélyessé vált, és veszélyeztetve vannak az út alatt megépített közművek.
Az önkormányzat – mivel ezt a problémát saját erőből megoldani nem tudja - korábbi kezdeményezésit megismételve pályázatot nyújtott be a költségvetésben biztosított forráslehetőségre.
Örömmel adunk hírt honlapunkon, hogy a pályázati döntést előkészítő bizottság kedvezően bírálta el a kérésünket és ennek alapján Pintér Sándor belügyminiszter úr döntött a pályázati összeg biztosításáról. A számunkra kedvező döntésről Támogatói okiratban az önkormányzati információs rendszerben értesítettek, valamint a Kormányzat.hu honlapon került közzétételre.
A munkálatok remélhetőleg rövid időn belül elkezdődnek. E döntés eredményeként nemcsak a közvetlen veszélyhelyzetet tudjuk elhárítani, hanem várhatóan a faluképet és a környezetet is minden eddiginél szebbé tehetjük.
Pányok, 2017. április 20.

Dr. Sivák József
polgármester

Pányokról az ÉSZAKBAN!
2017. január 13.

A képre kattintva a cikk nagyobban is olvasható
Forrás: Észak_Magyarország 2017.01.13.

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET
2016. december 15.

Nótaszó a Közösségi Házban
2016. december 07.

December 3-án délután Mikulást köszöntő nótaestre jöttek össze a pányoki lakosok a Közösségi Házban. Az est vendége volt Újvári Marika énekművész, aki gondosan válogatott dalaival jó hangulatot és vidámságot varázsolt a megjelentek számára. A többször is vastapssal kisért műsor emlékezetes marad a pányoki közösség számára.

Klubdélután a Közösségi Házban
2016. november 15.

November 12-én délután társasági beszélgetésre gyűltek össze az érdeklődők a pányoki Közösségi Házban. Az előzetesen meghirdetett összejövetel vendége volt Medgyessy Ildikó az Elegant Design Zrt. elnök-vezérigazgatója, az Ez a Divat korábbi főszerkesztője, divat tanácsadó.
A kötetlen beszélgetésben különösen két kérdéskör kapott nagy hangsúlyt. Az egyik téma volt a divatról vallott fölfogás változása, a személyiség és a divat, a kulturált megjelenés összhangjára való mindennapi törekvés biztosítása. A másik kérdés volt a helyi hagyományok megőrzése az öltözködésben, a korábbi öltözködési szokások feltárása és feldolgozása.
Ildikó gazdag nemzetközi tapasztalatai alapján életviteli tanácsokról is beszélt. Ennek a beszélgetésnek legizgalmasabb üzenete a buddhista ismereteire alapozott pozitív életérzés közvetítése volt.
A klubdélután résztvevői örömmel vették a találkozó közvetlen hangvételét és ajánlásként fogalmazták meg a hagyományőrzésre vonatkozó felvetéseket az önkormányzat számára.

Együttes testületi ülés Pányokon
2016. november 12.

A Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések (Telkibánya, Hejce, Fony, Kéked, Mogyoróska, Pányok, Regéc) képviselő testületei együttes ülést tartottak Pányokon. Az ülésen részt vett Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő és Tóthné Kotány Beáta a gönci Járási Hivatal vezetője is.
Napirend előtt Baranyai Tiborné jegyző a képviselő testületek nevében köszöntötte Sivák József polgármestert az aranydiplomája alkalmából.
Az együttes ülés fő napirendi pontja az időszerű önkormányzati feladatok áttekintése volt. A vendéglátó Pányok község polgármesterének a települést bemutató tájékoztatója után az Európa Terv Kft. munkatársai részletes tájékoztatót tartottak a TOP pályázatok helyzetéről, ismertették az önkormányzatok számára megnyíló további pályázati lehetőségeket.
Hörcsik Richard képviselő felszólalásában szélesperspektívában mutatta be az EU források felhasználásának összefüggéseit, értékelte az önkormányzatok szerepvállalásának eddigi tapasztalatait. A további pályázati szakasz teendőivel kapcsolatban hangsúlyozta a stratégiai gondolkodás és a települések közötti együttműködés kiemelt szerepét.
Az ülés jó hangulatú munkaebéddel zárult.

Események
2016. október 28.

November 10-én 11 órakor
együttes ülést tart a Telkibánya Közös Önkormányzati Hivatal a pányoki Közösségi Házban. Az ülés nyilvános, minden érdeklődőt szívélyesen látunk.

November 12-én 15.00 órakor
klubdélutánt tartunk a Közösségi Házban. Meghívott vendégünk Medgyessy Ildikó. A klubdélután beszélgetésének témája: Életmód, divat és trendek a világban.
December 3-án 16.30-kor Adventi nótaszó.
Vendégünk lesz Ujvári Marika énekművész. Utána baráti beszélgetés.

Aranydiplomás lett Pányok polgármestere!
2016. október 5.

Dr. Sivák József, Pányok polgármestere 2016. szeptember 29-én ünnepélyes keretek között vette át a Corvinus Egyetemen az ötven éve végzetteknek adható aranydiplomát igazoló oklevelet.
Ebből az alkalomból a Telkibányai Közös Önkormányzat hivatalához tartozó települések nevében köszöntöm polgármester urat. Kívánom, hogy hosszú életpályáján felhalmozott tapasztalatait továbbra is adja át a településeink és a térség önkormányzatainak szakmai együttműködéséhez, fejlesztési elgondolásaink megvalósításához.
Jövőbeli tevékenységéhez sok erőt és jó egészséget kívánok.

Telkibánya, 2016. október 5.

Baranyai Tiborné
jegyző
ÉLETRAJZ pdf*

NYÁRESTI NÓTASZÓ
2016. július 15.

A képre kattintva a plakát nagyobban is olvasható!

Pányok nyáron
2016. július 14.

Hosszú hallgatás után jelentkezve engedjék meg, hogy a honlap műfajától eltérve kicsit a ma nagyon divatos blogként használjam az internetes lehetőséget. Nekem nincs szóvivőm, nincs kommunikációs hátterem. Polgármesterként írom amit írni kell.

Nagyon örvendetes, hogy Pányok tele van élettel a nyár idején. Itt vannak a már visszatérő táborozók, sokan jönnek látogatóba a szép szálláshelyeinkre. A szomszédos szlovákiai betelepülők is szorgalmasan dolgoznak a házak felújításában. Sok kritikát kaptam, hogy jó-e a „betelepülők” befogadása. Határozott véleményem, hogy igen. (Ennek alapján érdemes lenne egy kicsit gondolkodni a nagy migránsfóbián.)

A kis szülőfalum polgármesterként nagyon szeretném, ha településünk igazi gyöngyszem lenne a térképen. Ez nem elérhetetlen álom. Elég csak arra emlékeztetnem, hogy minden először ide látogató rajongással beszél kis falunkról.

A szépség és a hírnév nem magától való. Ahhoz, hogy megtartsuk a település vonzerejét, mindannyiunknak tenni kell egy kis lépést. Az első lépés a porták rendbetétele. Szerintem nem nagydolog, csak figyelni kellene rá. Amikor kis gyerekként itt éltem, akkor természetes volt, hogy a hét végén mindenki takarított a háza előtt. Miért nem lehet ezt ma is megcsinálni? Nem igazán szeretem a hivatalos felszólítás küldését a porták rendbetételére, jó lenne, ha ez magától értetendő napi rutin lenne.
Kevesen élünk itt, szívesen elmondom mindenkinek egyenként a személyes kérésemet. Vannak azonban olyan lakótársaink, akikkel nem tudtam megtalálni az emberi kontaktust, Örkényi úr nem méltatott válaszra a neki küldött magánlevelemre sem. Csak sajnálni tudom az ilyen embert, mert egy egész falu közösségét nézi semminek. Gyalázatos a viselkedése.
Kérem kedves lakótársaimat, hogy segítsenek nekem, hogyan lehetne továbblépni ebben a dologban.

Dr. Sivák József


Tovább az archívumra»

 

 

Pányok-Abaújvár-Zsujta Református Gyülekezeteinek Honlapja
Települési Film
Szálláshelyek

Hasdát Vendégház
Molnár Vendégház
Pillanatképek

 
 
© 2006-2018 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.