Eddigi látogatók
száma:

3876

 

 

Pányok nyáron
Pányok télen

 

 
 

Friss Hírek

Elszármazottak napja Pányokon
2017. április 06.

Megújul a patakmeder Pányokon
2017. április 21.

Településünk évek óta megoldatlan problémája a központi helyen áthaladó patakmeder egyre rosszabb állapota. A néha lezajló esőzések után a hegyek közül lezúduló áradás mindig komoly védekezési faladatott tett szükségessé. Egyidejűleg a patak partvonalán olyan sérülések alakultak ki, amelyek miatt a mellett futó útszakasz balesetveszélyessé vált, és veszélyeztetve vannak az út alatt megépített közművek.
Az önkormányzat – mivel ezt a problémát saját erőből megoldani nem tudja - korábbi kezdeményezésit megismételve pályázatot nyújtott be a költségvetésben biztosított forráslehetőségre.
Örömmel adunk hírt honlapunkon, hogy a pályázati döntést előkészítő bizottság kedvezően bírálta el a kérésünket és ennek alapján Pintér Sándor belügyminiszter úr döntött a pályázati összeg biztosításáról. A számunkra kedvező döntésről Támogatói okiratban az önkormányzati információs rendszerben értesítettek, valamint a Kormányzat.hu honlapon került közzétételre.
A munkálatok remélhetőleg rövid időn belül elkezdődnek. E döntés eredményeként nemcsak a közvetlen veszélyhelyzetet tudjuk elhárítani, hanem várhatóan a faluképet és a környezetet is minden eddiginél szebbé tehetjük.
Pányok, 2017. április 20.

Dr. Sivák József
polgármester

Pányokról az ÉSZAKBAN!
2017. január 13.

A képre kattintva a cikk nagyobban is olvasható
Forrás: Észak_Magyarország 2017.01.13.

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET
2016. december 15.

Nótaszó a Közösségi Házban
2016. december 07.

December 3-án délután Mikulást köszöntő nótaestre jöttek össze a pányoki lakosok a Közösségi Házban. Az est vendége volt Újvári Marika énekművész, aki gondosan válogatott dalaival jó hangulatot és vidámságot varázsolt a megjelentek számára. A többször is vastapssal kisért műsor emlékezetes marad a pányoki közösség számára.

Klubdélután a Közösségi Házban
2016. november 15.

November 12-én délután társasági beszélgetésre gyűltek össze az érdeklődők a pányoki Közösségi Házban. Az előzetesen meghirdetett összejövetel vendége volt Medgyessy Ildikó az Elegant Design Zrt. elnök-vezérigazgatója, az Ez a Divat korábbi főszerkesztője, divat tanácsadó.
A kötetlen beszélgetésben különösen két kérdéskör kapott nagy hangsúlyt. Az egyik téma volt a divatról vallott fölfogás változása, a személyiség és a divat, a kulturált megjelenés összhangjára való mindennapi törekvés biztosítása. A másik kérdés volt a helyi hagyományok megőrzése az öltözködésben, a korábbi öltözködési szokások feltárása és feldolgozása.
Ildikó gazdag nemzetközi tapasztalatai alapján életviteli tanácsokról is beszélt. Ennek a beszélgetésnek legizgalmasabb üzenete a buddhista ismereteire alapozott pozitív életérzés közvetítése volt.
A klubdélután résztvevői örömmel vették a találkozó közvetlen hangvételét és ajánlásként fogalmazták meg a hagyományőrzésre vonatkozó felvetéseket az önkormányzat számára.

Együttes testületi ülés Pányokon
2016. november 12.

A Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések (Telkibánya, Hejce, Fony, Kéked, Mogyoróska, Pányok, Regéc) képviselő testületei együttes ülést tartottak Pányokon. Az ülésen részt vett Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő és Tóthné Kotány Beáta a gönci Járási Hivatal vezetője is.
Napirend előtt Baranyai Tiborné jegyző a képviselő testületek nevében köszöntötte Sivák József polgármestert az aranydiplomája alkalmából.
Az együttes ülés fő napirendi pontja az időszerű önkormányzati feladatok áttekintése volt. A vendéglátó Pányok község polgármesterének a települést bemutató tájékoztatója után az Európa Terv Kft. munkatársai részletes tájékoztatót tartottak a TOP pályázatok helyzetéről, ismertették az önkormányzatok számára megnyíló további pályázati lehetőségeket.
Hörcsik Richard képviselő felszólalásában szélesperspektívában mutatta be az EU források felhasználásának összefüggéseit, értékelte az önkormányzatok szerepvállalásának eddigi tapasztalatait. A további pályázati szakasz teendőivel kapcsolatban hangsúlyozta a stratégiai gondolkodás és a települések közötti együttműködés kiemelt szerepét.
Az ülés jó hangulatú munkaebéddel zárult.

Események
2016. október 28.

November 10-én 11 órakor
együttes ülést tart a Telkibánya Közös Önkormányzati Hivatal a pányoki Közösségi Házban. Az ülés nyilvános, minden érdeklődőt szívélyesen látunk.

November 12-én 15.00 órakor
klubdélutánt tartunk a Közösségi Házban. Meghívott vendégünk Medgyessy Ildikó. A klubdélután beszélgetésének témája: Életmód, divat és trendek a világban.
December 3-án 16.30-kor Adventi nótaszó.
Vendégünk lesz Ujvári Marika énekművész. Utána baráti beszélgetés.

Aranydiplomás lett Pányok polgármestere!
2016. október 5.

Dr. Sivák József, Pányok polgármestere 2016. szeptember 29-én ünnepélyes keretek között vette át a Corvinus Egyetemen az ötven éve végzetteknek adható aranydiplomát igazoló oklevelet.
Ebből az alkalomból a Telkibányai Közös Önkormányzat hivatalához tartozó települések nevében köszöntöm polgármester urat. Kívánom, hogy hosszú életpályáján felhalmozott tapasztalatait továbbra is adja át a településeink és a térség önkormányzatainak szakmai együttműködéséhez, fejlesztési elgondolásaink megvalósításához.
Jövőbeli tevékenységéhez sok erőt és jó egészséget kívánok.

Telkibánya, 2016. október 5.

Baranyai Tiborné
jegyző
ÉLETRAJZ pdf*

NYÁRESTI NÓTASZÓ
2016. július 15.

A képre kattintva a plakát nagyobban is olvasható!

Pányok nyáron
2016. július 14.

Hosszú hallgatás után jelentkezve engedjék meg, hogy a honlap műfajától eltérve kicsit a ma nagyon divatos blogként használjam az internetes lehetőséget. Nekem nincs szóvivőm, nincs kommunikációs hátterem. Polgármesterként írom amit írni kell.

Nagyon örvendetes, hogy Pányok tele van élettel a nyár idején. Itt vannak a már visszatérő táborozók, sokan jönnek látogatóba a szép szálláshelyeinkre. A szomszédos szlovákiai betelepülők is szorgalmasan dolgoznak a házak felújításában. Sok kritikát kaptam, hogy jó-e a „betelepülők” befogadása. Határozott véleményem, hogy igen. (Ennek alapján érdemes lenne egy kicsit gondolkodni a nagy migránsfóbián.)

A kis szülőfalum polgármesterként nagyon szeretném, ha településünk igazi gyöngyszem lenne a térképen. Ez nem elérhetetlen álom. Elég csak arra emlékeztetnem, hogy minden először ide látogató rajongással beszél kis falunkról.

A szépség és a hírnév nem magától való. Ahhoz, hogy megtartsuk a település vonzerejét, mindannyiunknak tenni kell egy kis lépést. Az első lépés a porták rendbetétele. Szerintem nem nagydolog, csak figyelni kellene rá. Amikor kis gyerekként itt éltem, akkor természetes volt, hogy a hét végén mindenki takarított a háza előtt. Miért nem lehet ezt ma is megcsinálni? Nem igazán szeretem a hivatalos felszólítás küldését a porták rendbetételére, jó lenne, ha ez magától értetendő napi rutin lenne.
Kevesen élünk itt, szívesen elmondom mindenkinek egyenként a személyes kérésemet. Vannak azonban olyan lakótársaink, akikkel nem tudtam megtalálni az emberi kontaktust, Örkényi úr nem méltatott válaszra a neki küldött magánlevelemre sem. Csak sajnálni tudom az ilyen embert, mert egy egész falu közösségét nézi semminek. Gyalázatos a viselkedése.
Kérem kedves lakótársaimat, hogy segítsenek nekem, hogyan lehetne továbblépni ebben a dologban.

Dr. Sivák József


Tovább az archívumra»

 

 

Pányok-Abaújvár-Zsujta Református Gyülekezeteinek Honlapja
Települési Film
Szálláshelyek

Hasdát Vendégház
Molnár Vendégház
Pillanatképek

 
 
© 2006-2017 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.